Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Bytomiu


nr rachunku bankowego:
94 1020 2368 0000 2702 0182 4259


kod Swift Banku: BPKOPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL94 1020 2368 0000 2702 0182 4259